Sa thải người lao động trái luật có thể bị phạt tù đến 3 năm

Đó là nội dung đáng quan tâm trong Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Theo điều luật này, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi làm cho người bị thôi việc, bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công, thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

Xem tiếp...

Một số điểm mới chủ đạo của Bộ Luật dân sự năm 2015

Để bảo đảm thống nhất trong nhận thức, xây dựng và áp dụng pháp luật dân sự, góp phần hình thành chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, BLDS năm 2015 quy định 8 nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự tạo hành lang pháp lý bảo đảm tất cả quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân được Hiến pháp và pháp luật công nhận đều được tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện và chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Bộ luật dân sự sửa đổi (BLDS năm 2015) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24-11-2015, gồm 27 chương, 689 điều. Bài viết này giới thiệu một số quy định mới, có tính đột phá của Bộ luật dân sự năm 2015.

Xem tiếp...

Công bố chính thức các khoản phụ cấp tính đóng BHXH

Bộ LĐ TB&XH vừa ban hành thông tư quy định tiền lương và các khoản phụ cấp tính đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động từ đầu năm nay đến hết năm sau.

Xem tiếp...

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Thực hiện thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và yêu cầu về bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Bộ luật Dân sự năm 2015 (Luật số 91/2015/QH13).

Xem tiếp...

Tân Hiệp Phát và nghi án "gài bẫy", oan Thị Mầu!

Nghi án Tân Hiệp Phát "gài bẫy" để dằn mặt “Thượng đế”, góp phần khiến họ hoàn thành việc phạm pháp là hành động ứng xử thiếu văn minh và kém nhân văn của một doanh nghiệp lớn.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến

 Tư vấn luật kinh tế

Talk with me via Skype

 ***

ĐT: (+84) 04.6253 2253
Hotline: (+84) 916 546 899
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Địa chỉ: Số 30 Phố Kim Mã Thượng, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội
Chi nhánh: Số 270 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Tra cứu dữ liệu

Từ khóa